Urząd ogłasza konkurs na dyrektora RCK

Urząd ogłasza konkurs na dyrektora RCK w Kołobrzegu

Bądź w Europejskim Centrum Kultury z innego roku będzie rządził nowy dyrektor?