Muzykoterapia Gryfice

Muzykoterapia Gryfice

Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Gra jest motywatorem, który wykonywa, że podopieczni chętniej budzą się oddziaływaniom terapeutycznym. Kiedy wpływ melodii, rytmu, pulsu, jasnej barwy dźwięków i etap ich głośności jest pozytywny i kojący – mamy do postępowania z muzykoterapią.

Muzykoterapia Mielno

Ta innowacyjna forma psychoterapii może pomóc podopiecznym dotkniętym wielorakimi zaburzeniami rozwojowymi, somatycznymi, psychosomatycznymi, kinestetyczno-ruchowymi, intelektualnymi czy społecznymi. W jaki forma wykorzystać tę politykę w sztuce z dzieckiem niepełnosprawnym?

Muzyka jako sposób terapeutycznego oddziaływania

Wśród nowatorskich metod książce z dzieckiem niepełnosprawnym coraz większą renomą napawa się muzykoterapia, która umożliwia uczniu w badaniu świata. Terapia grą stanowi samotnym z faktów terapii kompleksowej chorującej na końca ukierunkowanie ruchu, kształtowanie samoregulacji psychoruchowej, koncentracji uwagi, pamięci, wyobraźni i wzrost orientacji czasoprzestrzennej. Ponadto, muzykoterapia umożliwia tłumienie neurotycznych elementów postaw lękowych, konstruktywne ukierunkowanie osobowości dziecka i zachęcenie jego wrażliwości estetycznej.

zobacz również porównywarka cen lego

Muzykoterapia Mielno

Wpływ muzyki na system człowieka

Muzykoterapia to strategia psychoterapii wykorzystująca muzykę jako sposób stymulujący rozwój podopiecznego i poprawiający jego zachowanie. Katarzyna Błaszkiewicz, absolwentka Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Gry i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz autorka programu Twórczych Zajęć Muzyczno-Plastycznych, wyjaśnia, iż w konstrukcjach tej technologii wyróżniamy muzykoterapię receptywną (ukierunkowaną i nieukierunkowaną) oraz aktywną (ćwiczenia muzyczno-ruchowe i słuchowo-głosowe, improwizacje głosem, trendem oraz na instrumentach perkusyjnych, psychodrama, pantomima).

Zajęcia z muzykoterapii wykorzystywane w sztuce z uczniu z niepełnosprawnością

Jedną z sytuacji oddziaływania terapeutycznego w sztuce z dzieckiem z niepełnosprawnością jest koncert muzykoterapeutyczny. W trakcie takich zajęć podopieczny poddawany jest szeroko pojętej stymulacji polisensorycznej w dziale słuchu, wzroku, dotyku, węchu i smaku. Kluczową funkcję w momencie spotkań terapeutycznych wykonują ćwiczenia motoryki średniej i aktywizacja dziecka w terenie kinestetyki. Koncerty muzykoterapeutyczne winnym stanowić organizowane przy uwzględnieniu możliwości percepcji podopiecznego. Dla niemowlęcia z niepełnosprawnością sprzężoną takie działania przybierają formę żyć na poziomie zmysłowym.

Muzykoterapia Mielno

W praktyki terapeutycznej należy akcentować komunikacyjną rolę dźwięków organizowanych przez podopiecznych borykających się z sztukami w porozumiewaniu się. Warto pamiętać, że rytm, harmonika i melodyka nadają muzyce znaczenie ekspresyjne, zaś intensywność dźwięku, barwa i wibracje mają kontakt z emocjonalnym oddziaływaniem muzyki na mózg. Katarzyna Błaszkiewicz dodaje, że najbardziej efektywnym elementem w grze jest rytm, który wraz z metrum i tempem kształtuje przebieg ładowań i wyładowań energetycznych, stymulując funkcje psychomotoryczne.

Źródło artykułu Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Muzykoterapia Mielno

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments